SEC znów o ICO: ostrzeżenie dla inwestorów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) znów o akcjach publicznej sprzedaży tokenów (ICO).

Po raporcie SEC z końca lipca 2017 r. , w którym Komisja stwierdziła – nagle, ale zgodnie z oczekiwaniami – że amerykańskie przepisy dotyczące papierów wartościowych mogą obejmować ICO, tematyka ta po raz kolejny doczekała się zainteresowania ze strony SEC.

Tym razem SEC wydała ostrzeżenie przed podmiotami, które twierdzą, że angażują się w ICO. Komisja stwierdziła, że nierzadko takie zaangażowanie stanowi działalność zgodną z prawem. Zdarza się jednak również, że jest ono wykorzystywane wyłącznie w celu dokonania manipulacji rynkowych poprzez wypuszczenie nieprawdziwych lub mylących informacji.

SEC ostrzegła inwestorów przed podmiotami wykonującymi takie działania i zapowiedziała podejmowanie odpowiednich kroków.

Trudno odmówić słuszności stwierdzeniom zawartym w publikacji SEC. Użycie modnych nazw „blockchain”, „ICO” czy „tokeny” nie oznacza automatycznie, że dany projekt jest wart inwestycji. W grudniu 2016 r. na toruńskiej konferencji „Waluty cyfrowe: problemy definicyjne i regulacyjne” postawiłem tezę, że powinniśmy spodziewać się fali regulacji zastosowań technologii blockchain (w tym kryptowalut) ze względu na dwa cele: ochronę konsumenta oraz ochronę inwestora. Działania SEC idą dokładnie w tym kierunku.